SIM VINAPHONE

D120G

Dung lượng : 2GB /ngày
Cước gọi: 1500 phút gọi di động nội mạng VNPT
( Miễn phí dưới 10 phút )

Thời Gian: 50 phút ngoại mạng / Tháng
( Mỗi tháng được miễn phí 50 Phút )

Hạn Dùng: Chu kỳ sử dụng: 360 ngày
Đăng ký