GÓI 4G VINAPHONE

D2

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 10.000đ/ ngày

Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543

Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D3

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 15.000đ/ ngày
Cú pháp: D3 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D30G

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cú pháp : D30G DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D500

Dung lượng : 5GB/tháng
Giá cước : 500.000đ/12 tháng
Cú pháp : D500 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D900

Dung lượng : 9GB/tháng
Giá cước : 900.000đ/12 tháng
Cú pháp: D900 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

DT20

Dung lượng : 1GB
Giá cước : 20.000đ/ 24h
Cú pháp : DT20 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

DT30

Dung lượng : 7GB
Giá cước : 30.000đ/ 7ngày
Cú pháp : DT30 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

MAX

Dung lượng : 3.8GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : MAX DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 5.8GB
Giá cước : 100.000đ/30 ngày
Cú pháp: MAX100 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

MAX200

Dung lượng : 15GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cú pháp : MAX200 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

MAX300

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 300.000đ/30 ngày
Cú pháp : MAX300 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG70

Dung lượng : 4.5GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG70 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 12GB
Giá cước : 120.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG120 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG200

Dung lượng : 22GB
Giá cước : 200.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG200 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG300

Dung lượng : 36GB
Giá cước : 300.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG300 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký