• Địa chỉ: 03 Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Tư vấn: 0911 765 222 
  • Báo hỏng: 1800 1166
  • Email: ad.vnptgroup@gmail.com